....
Board of Advisors
..
Удирдан чиглүүлэх зөвлөх баг
....

 

Susan Read Cronin

An artist, sculptor, poet, and writer as well as a meditator. We appreciate her creative thinking for our projects.

Сузан Рид КронинЗөвлөхЗураач, барималч, яруу найрагч, зохиолч, бясалгагч түүний манай төсөлд хандах бүтээлч сэтгэлд нь бид

ямагт талархаж байдаг.

 

Susan Read Cronin

Сузан Рид Кронин

 

 

Lucy Mckeon MD

Луси Мкион

 

 

Lucy Mckeon MD

Dr. Mckeon is interested in harmonizing traditional and Western medicine. She excelled in riding a horse to the Mongolian taiga in 2010 with Nomadicare to assess the health needs of the reindeer herders.

 

Луси МкионЗөвлөхИх эмч Луси Мкион нь уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухааныгхослуулагч бөгөөд 2010 онд Монгол улсад хүрэцлэн ирж ажиллахдаа морийг чадварлаг унан явж цаа бугын аж ахуй эрхлэгч иргэдийн эрүүл мэндийн

үнэлгээг хийсэн билээ.

 

 

Jonathan Hodgkin

Civil engineer and international development consultant.

Жонатан ХоджкинЗөвлөхБарилгын инженер, олон улсын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн зөвлөх.

 

 

Jonathan Hodgkin

Жонатан Ходжкин

 

 

Cheryl Mitchell PHD

Farmer, teacher, and community organize. Her background is in social policy and services for families.

 

Доктор Шэрил МитчиллЗөвлөхГазар тариалан эрхлэгч, багш, олон нийтийн зохион байгуулагч тэрбээрнийгмийн бодлого, гэр бүлий үйлчилгээгээр

мэргэшсэн.

 

Cheryl Mitchell PHD 

 

 

Eleanor Ott PHD

A professor, ethnologist, and writer.

Доктор Эленор ОттЗөвлөхПрофессор багш, угсаатан зүй судлаач ба зохиолч.

 

 

Eleanor Ott PHD

Доктор Эленор Отт

 

 

 

 

Robin Lloyd

Filmmaker Robin Lloyd founded Green Valley Media, a nonprofit film and video production and distribution company, to promote awareness of social issues. 

 

Robin Lloyd

 

....
Consultants
..
Зөвлөхүүд
....

Munkhjin Bayanjargal

Munkhjin works with the American

University of Mongolia.  With a Masters in Public Administration, she consults with Nomadicare on language interpretation as well as cultural and educational issues.

Баянжаргалын МөнхжинЗөвлөхМонгол дахь Америкийн их сургуульд ажилладаг тэрбээр олон нийтийн удирдлагын магистр зэрэгтэй бөгөөд Номадикэйр ТББ-ын боловсрол, соёлын чиглэлийн ажлууд, орчуулга зэрэгт дэмжлэг үзүүлдэг.

 

Munkhjin Bayanjargal

Баянжаргалын Мөнхжин

 

Carolyn Schmidt

Co-director of Ecologia's Virtual Foundation, Nomadicare's umbrella not-for-profit organization.

Каролин ШмитЗөвлөхНомадикэйр ТББ-ыг багтаасан Экологиa виртуал сангийн захирал

 

Carolyn Schmidt