....

Vitamin C

Hygiene Kits

..

Витамин хандивлах төсөл

....

....

Vitamin Project

Need

Nomadicare found kids with bleeding gums in the Dukha project in 2002. Their diet does not include vegetables or greens needed to prevent scurvy. 

Program

Each year Nomadicare delivers a year's supply of Vitamin C to the 250 nomadic reindeer herders in the East and West Taiga of Khovsgol.

Impact

No bleeding gums have been seen. Herders report fewer colds and coughs during the winter when the temperature is often -30 degrees F.

Future

Continue to research ways for Dukha herders to get natural vitamin C. Until then, provides supplements each year. 

Hygiene Kits For Dukha Reindeer Herders

Need

Supplies to promote health.

Program

Provide toothbrushes, toothpaste, soap, moisturize, lip balm, sunscreen, candles, matches, and flypaper to 55 nomadic reindeer herder families. Teach use.

Impact

Healthier self-care starting with the children.

Future

Continue providing kits and teaching health.

..

Витамин хандивлах төсөл
Хэрэгцээ: 2002 онд Номадикэйр Духачуудын дунд ажиллаж байх үед
хүнсний ногооны хэрэглээний хомсдлоос үүдэн С витамины дутагдалд
орсон Духа хүүхдүүдийн буйлнаас цус гарч улмаар чийг бамаар өвддөг
болохыг тогтоосон.

Хөтөлбөр: Номадикэйр байгуллагаас жил бүр Хөвсгөл аймгийн зүүн болон
баруун тайгын цаа буг маллагч 250 малчдад зориулж шаардагдах С
витамины нэг жилийн хэрэгцээгээр хангадаг болно.


Үр нөлөө: Буйлнаас цус гарах тохиолдол дахин гараагүй бөгөөд малчид
целсийн -35 градусын хүйтэнд ханиад томуугаар өвчлөх нь буурсан гэж
мэдээлсэн.


Цаашид: Духачууд С витамины хэрэгцээг байгалаас хэрхэн олж авч болох
талаар үргэлжлүүлэн судална. Судалгааг хийх хүртэл С витамины нэмэлт
тэжээлээр хангаж ажиллана.

Духачуудад зориулсан ариун цэвэрийн иж бүрдэл
Хэрэгцээ: Эрүүл мэндэд шаардлагатай хангамж


Хөтөлбөр: Шүдний сойз, оо, саван, бие, уруул чийгшүүлэгч, нарны тос, лаа,
шүдэнз болон ялаа наалдуулах цаасыг 55 цаа буга маллах малчин гэр бүлд
бэлтгэж өгнө. Хэрэглэх зааварчилгаанд сургана.


Үр нөлөө: Хүүхэд багачуудаас эхэлж эрүүл аж төрөх ёсыг сургана.
Цаашид: Үргэлжлүүлэн ариун цэвэрийн иж бүрдэлээр хангах ба эрүүл
мэндийн сургалт зохион байгуулна.

....