....

Mongolian

Sum Health

Project

..

Монголын сумдын эрүүл мэндийн төсөл

.... 

....

Need

While hospitals in the capital Ulaanbatar, Mongolia, have equipment and supplies the rural or sum hospitals often have only a staff and beds. Both Mongolian traditional medicine and modern medicine could play a role in keeping nomadic herders healthy.

Mongolian traditional medicine is cost effective, culturally appropriate, and powerful. For instance, when Nomadicare invited Mongolian medicine doctor Dr. Boldsaikhan to teach a course at the University of Vermont, he shocked the class by diagnosing a students brain tumor from a urine diagnosis. And he was right. The student had been previously diagnosed at the University Medical Center. 

 

Program

In two aimags (provinces) Nomadicare implemented training to harmonize modern medicine with traditional practices. A doctor and a laboratory technician or nurse from each sum hospital attended the training. 

Impact

Fifty health care providers in South Gobi and 80 in Khovsgol were trained to harmonize Eastern and Western medicine. As a result, a population of 175,000 rural Mongolians now have access health care closer to home. 

Future Plan

Nomadicare will be available to consult on the program specifics of this project, including the syllabus for each class -- traditional Mongolian medicine and energy healing, as well as Laboratory Safety Techniques and Procedures. 

..

Хэрэгцээ: Улаанбаатар хотын эмнэлэгүүд тоног төхөөрөмжтэй байдаг бол орон нутаг, сумдын эмнэлэгүүд ихэвчлэн ор дэр, ажилтан төдийхэнтэй байдаг. Монголын уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухаан нь нүүдэлчин малчдыг эрүүл байлгахад дэмжлэг үзүүлнэ. Монголын уламжлалт анагаах ухаан нь хэмнэлттэй, уламжлал соёлд тохирсон бөгөөд үр нөлөө бүхий анагаах ухааны хэлбэр юм. Жишээлбэл Номадикэйр байгуллагын урилгаар уламжлалт анагаах ухааны доктор Б. Болдсайхан Вермонтын их сургуульд сургалт хийж байх хугацаандаа оюутны тархины хорт хавдарыг түүний шээсийг харж, оношилж байсан удаатай. Их сургуулийн анагаах ухааны төв тус оюутанд ижил оношийг тавьж байжээ.


Хөтөлбөр: Номадикэйр ТББ уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухааныг хослуулах тухай сургалтыг хоёр аймагт зохион байгуулсан. Аймаг тус бүрийн бүх сумын лабораторийн мэргэжилтэн болон бага эмч нар сургалтад хамрагдсан.


Үр нөлөө: Өмнөговь аймгаас нийт 50, Хөвсгөл аймгаас нийт 80 анагаах ухааны салбарын мэргэжилтэн, эмч нарыг Өрнөд, дорнодын анагаах ухааныг хослуулах хэрхэн тухай сургалтад хамрагдсан. Орон нутгийн нийт 175,000 иргэд тус хөтөлбөрөөс үр шим хүртэж, эрүүл мэндийн үйлчилгээг өөрийн гэрт ойр авах болсон.


Цаашид: Номадикэйр ТББ тус төслийг үргэлжлүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой бөгөөд сургалтын хөтөлбөрөөр (энергийн эмчилгээ, уламжлалт анагаах ухааны онол, практик ба аюулгүй лабораторийн аргачлал ба журам) ханган ажиллана.

....

Model Curriculum For Training

To supplement the Western Medicine that the sum hospitals supply, the expert Mongolian teachers in our program train a doctor and ​health professional from each sum in both Laboratory Safety Techniques and Testing and traditional Mongolian medicine. 

Laboratory Training

Diagnosis

Tests: Biochemistry and immunology, urine test, hemoglobin, glucose test, complete blood tests and others.

Procedures

-Sterile techniques to protect the doctor and patients

-Quality control tests

-Microscope use

-Preparation of patients

-Correct techniques for particular tests

-Testing procedures: drawing blood, collecting urine

Traditional Mongolian Medicine

Diagnosis

-Pulses (12 pulses give condition of the 12 organs)

-Urine

-Tongue

-Observations

-Questions

Treatment/public health/prevention

-Lifestyle changes

-Diet

-Natural Medicines

-Thearapies such as acupressure, cupping, moxibustion, massage, and energy healing