Photo Shows
Mongolia Nomadicare

....

Documentation of Mongolian people and life over two decades is available for a museum, gallery, or art show. These shows can accompany Nomadicare movies or talks for a fuller experience. In 1990, the Soviets left and when I started being there in 1994, the roads were empty, the stores had no food, and the capital city of Ulaanbaatar had less than half the population it has now. Many of the photos show how things have changed. 

 

The first show (1995) includes eleven 20” X 28” framed film (pre-digital) photos of people and places in Ulaanbaatar and surrounding countryside.

 

The next show (2008) contains 30 unframed photos 12” X 18” of Dukha reindeer herders, including a wedding and herding life.

 

A show of northern Mongolian shamans includes 14 laminated photos size 35” X 24”. It includes shots of the shamans both herding and in their daily lives and also in their shaman costumes performing ceremonies.

 

Galleries, museums, and schools are invited to display these materials. Contact us for costs and expenses.

..

Монголчуудын 20-иод жилийн амьдрал ахуйг баримтжуулсан фото зургийг
музей, галлерей, үзэсгэлэнгийн зориулалттай үзүүлэн болгож ашиглах
боломжтой. Номадикэйр ТББ-ийн зүгээс эдгээр үзүүлэнг баримтат кино,
лекцтэй хавсаргаж болно.


1994 онд би Монголд очиж байсан юм. Зөвлөлтийнхөн Монголоос 1990 онд
буцсан он цаг аж. Энэ үед Улаанбаатар хотын замаар явах машин цөөхөн,
дэлгүүр хоосон бөгөөд хүн ам нь одоогийнхоос 2 дахин бага байсан. Фото
зургаас маш олон өөрчлөлтийг харж болно.


Эхний үзүүлбэрт (1995) 20”x 28” хэмжээтэй жаазалсан зургууд багтсан ба
зурагт Улаанбаатор хот ба хотын ойр орчмын тал нутгийг үзүүлсэн байна.
Дараагийн үзүүлбэрт (2008) 12”x 18” хэмжээтэй жаазлаагүй зургууд багтсан
ба эдгээрт Духа цаатнуудын амьдралыг (хурим найр, мал аж ахуйг)
харуулсан.


Умард Монголын бөө нарын ахуй амьдралыг харуулсан үзүүлбэрт 14 ширхэг
35”x 24” хэмжээтэй зургууд багтсан. Бөө нарын өдөр тутмын амьдрал,
хувцас хэрэглэл, ёслолыг эдгээр зураг өгүүлнэ.
Дээрх зургуудыг музэй, галлерей, үзэсгэлэнгийн журмаар тавих хүсэлтэй
бол бидэндтэй холбогдож, үнэ төлбөртэй танилцана уу.

....