Витамин хандивлах төсөл
Хэрэгцээ: 2002 онд Номадикэйр Духачуудын дунд ажиллаж байх үед
хүнсний ногооны хэрэглээний хомсдлоос үүдэн С витамины дутагдалд
орсон Духа хүүхдүүдийн буйлнаас цус гарч улмаар чийг бамаар өвддөг
болохыг тогтоосон.

Хөтөлбөр: Номадикэйр байгуллагаас жил бүр Хөвсгөл аймгийн зүүн болон
баруун тайгын цаа буг маллагч 250 малчдад зориулж шаардагдах С
витамины нэг жилийн хэрэгцээгээр хангадаг болно.


Үр нөлөө: Буйлнаас цус гарах тохиолдол дахин гараагүй бөгөөд малчид
целсийн -35 градусын хүйтэнд ханиад томуугаар өвчлөх нь буурсан гэж
мэдээлсэн.


Цаашид: Духачууд С витамины хэрэгцээг байгалаас хэрхэн олж авч болох
талаар үргэлжлүүлэн судална. Судалгааг хийх хүртэл С витамины нэмэлт
тэжээлээр хангаж ажиллана.

Духачуудад зориулсан ариун цэвэрийн иж бүрдэл
Хэрэгцээ: Эрүүл мэндэд шаардлагатай хангамж


Хөтөлбөр: Шүдний сойз, оо, саван, бие, уруул чийгшүүлэгч, нарны тос, лаа,
шүдэнз болон ялаа наалдуулах цаасыг 55 цаа буга маллах малчин гэр бүлд
бэлтгэж өгнө. Хэрэглэх зааварчилгаанд сургана.


Үр нөлөө: Хүүхэд багачуудаас эхэлж эрүүл аж төрөх ёсыг сургана.
Цаашид: Үргэлжлүүлэн ариун цэвэрийн иж бүрдэлээр хангах ба эрүүл
мэндийн сургалт зохион байгуулна.

Витамин хандивлах төсөл