Photo Shows
Mongolia Nomadicare

Монголчуудын 20-иод жилийн амьдрал ахуйг баримтжуулсан фото зургийг
музей, галлерей, үзэсгэлэнгийн зориулалттай үзүүлэн болгож ашиглах
боломжтой. Номадикэйр ТББ-ийн зүгээс эдгээр үзүүлэнг баримтат кино,
лекцтэй хавсаргаж болно.


1994 онд би Монголд очиж байсан юм. Зөвлөлтийнхөн Монголоос 1990 онд
буцсан он цаг аж. Энэ үед Улаанбаатар хотын замаар явах машин цөөхөн,
дэлгүүр хоосон бөгөөд хүн ам нь одоогийнхоос 2 дахин бага байсан. Фото
зургаас маш олон өөрчлөлтийг харж болно.


Эхний үзүүлбэрт (1995) 20”x 28” хэмжээтэй жаазалсан зургууд багтсан ба
зурагт Улаанбаатор хот ба хотын ойр орчмын тал нутгийг үзүүлсэн байна.
Дараагийн үзүүлбэрт (2008) 12”x 18” хэмжээтэй жаазлаагүй зургууд багтсан
ба эдгээрт Духа цаатнуудын амьдралыг (хурим найр, мал аж ахуйг)
харуулсан.


Умард Монголын бөө нарын ахуй амьдралыг харуулсан үзүүлбэрт 14 ширхэг
35”x 24” хэмжээтэй зургууд багтсан. Бөө нарын өдөр тутмын амьдрал,
хувцас хэрэглэл, ёслолыг эдгээр зураг өгүүлнэ.
Дээрх зургуудыг музэй, галлерей, үзэсгэлэнгийн журмаар тавих хүсэлтэй
бол бидэндтэй холбогдож, үнэ төлбөртэй танилцана уу.