Монголын сумдын эрүүл мэндийн төсөл

Хэрэгцээ: Улаанбаатар хотын эмнэлэгүүд тоног төхөөрөмжтэй байдаг бол орон нутаг, сумдын эмнэлэгүүд ихэвчлэн ор дэр, ажилтан төдийхэнтэй байдаг. Монголын уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухаан нь нүүдэлчин малчдыг эрүүл байлгахад дэмжлэг үзүүлнэ. Монголын уламжлалт анагаах ухаан нь хэмнэлттэй, уламжлал соёлд тохирсон бөгөөд үр нөлөө бүхий анагаах ухааны хэлбэр юм. Жишээлбэл Номадикэйр байгуллагын урилгаар уламжлалт анагаах ухааны доктор Б. Болдсайхан Вермонтын их сургуульд сургалт хийж байх хугацаандаа оюутны тархины хорт хавдарыг түүний шээсийг харж, оношилж байсан удаатай. Их сургуулийн анагаах ухааны төв тус оюутанд ижил оношийг тавьж байжээ.


Хөтөлбөр: Номадикэйр ТББ уламжлалт болон орчин үеийн анагаах ухааныг хослуулах тухай сургалтыг хоёр аймагт зохион байгуулсан. Аймаг тус бүрийн бүх сумын лабораторийн мэргэжилтэн болон бага эмч нар сургалтад хамрагдсан.


Үр нөлөө: Өмнөговь аймгаас нийт 50, Хөвсгөл аймгаас нийт 80 анагаах ухааны салбарын мэргэжилтэн, эмч нарыг Өрнөд, дорнодын анагаах ухааныг хослуулах хэрхэн тухай сургалтад хамрагдсан. Орон нутгийн нийт 175,000 иргэд тус хөтөлбөрөөс үр шим хүртэж, эрүүл мэндийн үйлчилгээг өөрийн гэрт ойр авах болсон.


Цаашид: Номадикэйр ТББ тус төслийг үргэлжлүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой бөгөөд сургалтын хөтөлбөрөөр (энергийн эмчилгээ, уламжлалт анагаах ухааны онол, практик ба аюулгүй лабораторийн аргачлал ба журам) ханган ажиллана.

Model Curriculum For Training

To supplement the Western Medicine that the sum hospitals supply, the expert Mongolian teachers in our program train a doctor and ​health professional from each sum in both Laboratory Safety Techniques and Testing and traditional Mongolian medicine. 

Laboratory Training

Diagnosis

Tests: Biochemistry and immunology, urine test, hemoglobin, glucose test, complete blood tests and others.

Procedures

-Sterile techniques to protect the doctor and patients

-Quality control tests

-Microscope use

-Preparation of patients

-Correct techniques for particular tests

-Testing procedures: drawing blood, collecting urine

Traditional Mongolian Medicine

Diagnosis

-Pulses (12 pulses give condition of the 12 organs)

-Urine

-Tongue

-Observations

-Questions

Treatment/public health/prevention

-Lifestyle changes

-Diet

-Natural Medicines

-Thearapies such as acupressure, cupping, moxibustion, massage, and energy healing

Life Energy Healing

-Introduction to healing methods

-Experiential classes

Visit: https://www.lifeenergyheal.com/