ХАНДИВЛАХ

2018 онд хэрэгжүүлэх төсөлд хандив өргөнө үү. 

Хандивын хэмжээнд хязгаар байхгүй бөгөөд таны өгсөн хандив нь орлогын албан татвараас чөлөөлөгдөнө. Чекийг Номадикэйрт хаяглах буюу PayPal-аар хүргүүлнэ үү.

Дараагийн кино бүтээх үйлд та хувь нэмэрээ оруулах уу.

Бид дараагийн кино бүтээх Ерөнхий продюсер хайж байна. Хэрэв та сонирхох бол бидэндтэй жич холбоо барина уу. Утасны дугаар:

802-388-1301

$50 - 250 духа цаатнуудын 1 жилийн витамис С-ийн хэрэглээ


$100 - Духа гэр бүлд ариун цэврийн иж бүрдэл (5 ширхэг)


$500 - Киноны хэрэглэл (диск, флаш, нарын цэнэглэгч, батерэй)


$1000 - Тайгад амьдрах зардал (20 өдөр х 4 хүн)


$1500 - Тайгад морь, хөтөч хөлсөлх (4 хүн)


$2000 - Орчуулагчийн хөлс (50 өдөр Х $40)

$10 000 - Соёлыг хамгаалах буяны үйлс (бэлтгэл ажил хангах зардал)


$100 000 - Соёлыг хамгаалх Angel (бүтээл туурвих хөлс)